[КИ́ЇВСЬКА] РУСЬ = РУ́СЬКА ЗЕМ­ЛЯ́

[Ки́ївська] Русь = Ру́ська Зем­ля́ — 1) давньоруська держава з центром у Києві; виникла на рубе­жі VIIIі IXст. внаслідок об’єднан­ня східнослов’янських племен; глава держави — великий князь київський; найбільшу славу дер­жаві принесли князі Олег, Ігор, Ольга, Святослав, Володимир Ве­ликий, Ярослав Мудрий, Володи­мир Мономах; як єдина держава існувала до середини XIIст.; з XIIIст. виникають назви Москов­ська Русь, Біла Русь, Червона Русь та ін.; перед навалою монголо-татар була роздрібнена на великі й малі князівства; термін Русь став осно­вою понять «руський», «русич», «ру­син», «росіянин»; 2) хре́щення Русі́ див. хре́щення. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006.— С. 283.

Жайворонок. Знаки української етнокультури 

[КУЗЬМИ́]ДЕМ’Я́НА ДЕНЬ →← [ЗОЛОТА́] ОРДА́

T: 0.071673228 M: 3 D: 3