ХРЕ́ЩЕННЯ

хре́щення — 1) релігійний обряд, який відправляють над новонародженим або дорослим на знак прилучення їх спочатку до родового культу, а потім до християнської церкви; з давніх часів велику роль в обряді відігравала баба-сповитуха; 2) (з великої літери) = Водохре́стя (див.); 3) хре́щення Русі́ — офіційне прийняття Київською Руссю християнської віри, що відбулося 988 р. за князювання Володимира Великого; після хрещення сам князь прибрав друге (християнське) ім’я Василій. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006.— С. 624.

Жайворонок. Знаки української етнокультури 

ХРЕ́ЩИК →← ХРЕЩЕ́НИК

T: 0.097614858 M: 3 D: 3