КАНА́ДА

Кана́да — держава в Північній Америці та на прилеглих островах; основне населення англо-канадці та франко-канадці; налічується близько мільйона осіб українсько­го походження (перев. у провінці­ях Онтаріо, Альберта, Манітоба, Саскачевані); масова еміграція українців, перев. із західноукраїн­ських земель, почалася з 90-х pp. XIXст. і тривала до 30-х pp. XXст.; українці внесли великий вклад у культуру й економіку своєї нової батьківщини; на канадській землі з’явилося багато українських назв — Новий Київ, Січ, Тернопіль, Но­вий Сокаль, Стрий, Україна. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006.— С. 272.

Жайворонок. Знаки української етнокультури 

КАНДЬО́Р →← КАМ’ЯНИ́Й МІСТ

T: 0.111771072 M: 3 D: 3