ЄВА́НГЕЛІЄ = ЄВА́НГЕЛІЯ

Єва́нгеліє = Єва́нгелія («добра новина») — частина Біблії (голов­на частина Нового Заповіту, так звані Чотириєвангелія — від свя­тих Матфея, Марка, Луки та Іоанна), де вміщено життєпис та по­вчання Ісуса Христа; становить основу християнського віровчен­ня; до нас євангелії прийшли в пе­рекладах староболгарською мо­вою, найстаріша пам’ятка київ­ської редакції — так звана Архан­гельська євангелія 1092 р. Не змоглися на Євангелію, цілуйте Псалтирію (М. Номис); Поки до­несли [покійника] до церкви, то аж дванадцять разів зостановлялися читати Євангелія (Г. Квітка-Основ’яненко). Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006.— С. 213.

Жайворонок. Знаки української етнокультури 

ЄВАНГЕЛІ́СТ ІОА́НН →← «СВЯ́ЧЕНИЙ»

T: 0.124346051 M: 3 D: 3