ВАЛУ́ЄВСЬКИЙ УКА́З

Валу́євський ука́з — циркуляр мі­ністра внутрішніх справ царської Росії Валуєва від 18 липня 1863 р. про заборону українського книго­друкування (за винятком книг «красного письменства»), тобто, по суті, заборону навчання рідною мовою, оскільки передусім забо­ронялося друкування підручни­ків для початкової україномовної освіти. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006.— С. 63.

Жайворонок. Знаки української етнокультури 

ВАЛЬКИ́Р →← ВАЛОВИНА́

T: 0.15336918 M: 3 D: 3