БІЛОБО́Г = ДІД

Білобо́г = Дід — у дохристиян­ських віруваннях — головний бог білого дня, щастя, добра, багат­ства, здоров’я і плодючості; за ле­гендою, творець землі, води, світ­ла; син Рода, батько Перуна; за­хисник людей від зла; господар Вирію та повелитель інших богів; народні легенди зображують Білобога у постійній боротьбі з Чорнобогом; Білобог живе у золотому сонячному храмі, посеред якого стоїть золота чаша, по вінця на­повнена благом; його символами є вогненний меч, щит та сокіл, яко­го він посилає в ніч, щоб той ви­рвав зло з темного мороку, бо ско­ро має засяяти день; разом з тим міфологічний Дід сприймається неоднозначно (див. дід 4); див. ще госпо́дар 2. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006.— С. 39.

Жайворонок. Знаки української етнокультури 

БІЛОЗЕ́РКА = БІЛОЗІ́РКА →← БІЛКА́МІНЬ

T: 0.122880825 M: 3 D: 3